“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí MinhThông báo số 03/TB-HĐND ngày 01/02/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 02/02/2019 10:44
Kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 22/12/2018 10:31
Kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND quận về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 20/12/2018 10:28
Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo số 27/TB-HĐND ngày 02/10/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 03/10/2018 10:41
Kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 26/9/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 27/09/2018 10:36
Thay đổi thời gian kỳ họp thứ 7 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo số 16/TB-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng

Thời gian 05/07/2018 10:52
Kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021