"Cán bộ công chức là công bộc của dân", "Chúng tôi cam kết tận tình phục vụ nhân dân quận Hồng Bàng"
Chức năng, nhiệm vụ của HĐND quận
Lượt truy cập: 1104
Trực tuyến: 5