“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh
Chức năng, nhiệm vụ của HĐND quận
Lượt truy cập: 34054
Trực tuyến: ...