“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh
Chức năng, nhiệm vụ các Ban HĐND quận
Lượt truy cập: 1111371734
Trực tuyến: ...