“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh
Tin tức - sự kiện

Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng - không ngừng đổi mới phương thức hoạt động khẳng định vị thế cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Cập nhật: 17/02/2020 00:03

Năm 2019, năm đầu thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW, Chương trình 76-CTr/TU, Chương trình 39-CTr/QU, Quận Hồng Bàng bước vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng, có nhiều thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thử thách. Yêu cầu phát triển đô thị ngày càng cao, áp lực tăng thu ngân sách ngày càng lớn, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội quận đặt ra nhiều thách thức. Trước yêu cầu nhiệm vụ đó dưới sự quan tâm lãnh đạo của Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo đổi mới bám sát thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ, chủ động quyết định các vấn đề quan trọng trên địa bàn, đồng thời nâng cao hiệu quả của công tác giám sát việc thực thi pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quận năm 2019
Không ngừng đổi mới hoạt động khẳng định vị thế vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
Đổi mới trong việc chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Thường trực HĐND quận chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thông qua các phiên họp của Thường trực HĐND quận, thống nhất dự kiến nội dung chương trình và thời gian kỳ họp. Phân công các Ban HĐND quận thẩm tra các nội dung đảm bảo khoa học, đúng lĩnh vực. Các Ban HĐND quận chủ động thu thập thông tin, giám sát, khảo sát bằng nhiều hình thức để nắm tình hình thực tế về những vấn đề liên quan đến nội dung thẩm tra. Theo đó các báo cáo thẩm tra được nâng lên rõ rệt thể hiện được chính kiến và nêu rõ những vấn đề còn có ý kiến  khác nhau trên cơ sở đó giúp đại biểu HĐND quận có thêm thông tin để thảo luận, quyết định đúng đắn các vấn đề trình HĐND.
Đổi mới trong hoạt động giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Thường trực HĐND giữa hai kỳ họp, góp phần giải quyết nhanh chóng các vấn đề nóng, bức xúc được cử tri quan tâm, nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND quận, trách nhiệm giải quyết công việc của thành viên UBND quận, của các cơ quan có thẩm quyền. Ngoài thực hiện giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp, Thường trực HĐND quận tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND để chất vấn các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm. Nội dung chất vấn được chuẩn bị kỹ, trúng, sát với tình hình thực tiễn tại quận, những vấn đề được cử tri quan tâm, chất vấn làm rõ vấn đề, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, làm rõ hướng giải quyết, cam kết tiến độ giải quyết của người bị chất vấn. Thông qua hoạt động chất vấn giữa hai kỳ họp góp phần giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, giảm thiểu bức xúc của cử tri, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND quận.
Đổi mới trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ trong hoạt động của HĐND, góp phần đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử tại quận. Tạo thêm kênh giao tiếp giữa người dân với chính quyền, phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Là đơn vị đi đầu thành phố trong việc xây dựng Cổng thông tin điện tử và Trang xử lý thông tin hoạt động của HĐND quận. Trang xử lý thông tin hoạt động của HĐND quận phục vụ cho điều hành tác nghiệp hàng ngày của HĐND quận. Cổng thông tin điện tử với chức năng cung cấp thông tin hoạt động của HĐND quận, cung cấp tài liệu, văn bản của HĐND quận, đồng thời là kênh tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian chi phí, nâng cao sự tương tác giữa cử tri với đại biểu HĐND, giữa các đại biểu HĐND quận với nhau. Trong quá trình thực hiện Cổng thông tin điện tử và Trang xử lý thông tin hoạt động của HĐND quận đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Thời gian tác nghiệp, trao đổi thông tin giữa các đại biểu HĐND quận nhanh hơn, kịp thời hơn, đại biểu dễ dàng tra cứu các tài liệu văn bản của HĐND quận góp phần nâng cao hiệu quả công tác đại biểu. Việc xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các kỳ họp của HĐND quận, phiên họp của Thường trực HĐND quận ”không giấy tờ” đã hướng tới mục tiêu đổi mới phương thức làm việc của HĐND quận trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành và thực hiện nhiệm vụ của HĐND quận.
Với những đổi mới toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động, năm 2019 Hội đồng nhân dân quận đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quận phát triển nhanh, bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của thành phố.
Nhiệm vụ năm 2020
Bước vào năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIII, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Hội đồng nhân quận tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh -quốc phòng giữ vững vị trí là quận trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa xã hội của thành phố. Với khí thế và quyết tâm cao, Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng tiếp tục tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác:
Một là: tập trung cải cách hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các kỳ họp của HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND ”không giấy tờ”, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử tại quận.
Hai là: tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát, đổi mới nội dung, phương thức giám sát và lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát phù hợp. Tập trung giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết của HĐND quận về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; chú trọng công tác giám sát việc thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp, kết luận sau giám sát của Thường trực HĐND quận.
Ba là: Tham gia tích cực vào các hoạt động chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ quận; phát huy hiệu lực quả hoạt động của HĐND, phấn hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận.
Bốn là: Triển khai kịp thời, hiệu quả nội dung các nghị quyết của HĐND quận đến các ngành, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân; cùng với cả hệ thống chính trị phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.
Năm là: nâng cao chất lượng các kỳ họp thường lệ năm 2020, trên cở sở nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đổi mới hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn.
Sáu là: tăng cường hoạt động đối ngoại trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động HĐND với các đơn vị trong và ngoài thành phố. Thường xuyên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ đối với Thường trực HĐND các phường nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng nhiệm vụ năm 2020. Phối hợp với UBND quận giải quyết tốt các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp./.
                           
                                       Phạm Việt Hùng-Phó chủ tịch HĐND quận
 

Gửi ý kiến:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
Lượt truy cập: 1111323630
Trực tuyến: ...