“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh
Tin tức - sự kiện

Hiệu quả giám sát của HĐND quận Hồng Bàng khẳng định trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Cập nhật: 04/04/2019 10:07

Hồng Bàng là quận trung tâm thành phố, nơi tập trung các cơ quan chính trị, văn hoá của thành phố, đồng thời nằm trong khu vực kinh tế, thương mại sầm uất với diện tích tự nhiên là 14,5 km2; quận có 11 phường với  206 tổ dân phố dân số trên 11 vạn người. Với những điều kiện thuận lợi đó, trong nhiều năm qua, quận Hồng Bàng có bước phát triển nhanh trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Tốc độ xây dựng và phát triển đô thị nhanh với hệ thống hạ tầng đô thị được xây dựng cơ bản đồng bộ, hiện đại, nhiều dự án, công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng với quy mô lớn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và nâng cao chất lượng đời sống của người dân; vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị từng bước được cải thiện.

Cùng với cả nước, HĐND quận Hồng Bàng được tái thành lập sau hơn 07 năm thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường (từ tháng 04/2009). Tại thời điểm thành lập, HĐND quận Hồng Bàng có 32 đại biểu đại diện cho cử tri của 11 đơn vị hành chính cấp phường với cơ cấu 23 đại biểu nam, 09 đại biểu nữ, 30 đại biểu là người đang hoạt động và công tác trong các cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị xã hội, 01 đại biểu đại diện tôn giáo và 01 đại biểu trong khối doanh nghiệp. Số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách gồm 04 đại biểu, trong đó có 02 Phó chủ tịch và 02 phó trưởng ban HĐND.

 

Xác định giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của Hội đồng nhân dân. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân quận đã ban hành nghị quyết về Chương trình hoạt động toàn khóa trong đó hoạt động giám sát, khảo sát được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặt biệt chú trọng giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu HĐND đã tổ chức 28 cuộc giám sát tại 92 đơn vị. Qua giám sát kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề nóng, nổi cộm, được cử tri và nhân dân phản ánh.

Điểm mới trong hoạt động giám sát chuyên đề tại HĐND quận Hồng Bàng là khi nhận được báo cáo của các cơ quan, đơn vị được giám sát gửi đến, Đoàn giám sát khảo sát thực tế để nắm sát thông tin, thẩm tra số liệu báo cáo, sau đó mới làm việc với các cơ quan, đơn vị được giám sát và các cơ quan liên quan. Chính nhờ việc khảo sát thực tế nên Đoàn giám sát có được những thông tin chính xác, cụ thể, giúp cho hoạt động giám sát đảm bảo có hiệu quả, tránh tình trạng các “đơn vị được giám sát báo cáo gì, đoàn giám sát nghe nấy vì thiếu thông tin.

 

Giám sát trực tiếp việc xây dựng Đồ án quy hoạch tại phường Quán Toan

Cũng qua thông hoạt động khảo sát thực tế, qua tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND quận tiếp nhận được những thông tin “nóng” những vấn đề nổi cộm được cử tri quan tâm để đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp. Vì vậy, tại các kỳ họp HĐND, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tiến hành dân chủ, công khai, trách nhiệm, với tinh thần xây dựng đúng, trúng, sát với tình hình thực tế tại quận. Đại biểu HĐND đặt câu hỏi thẳng thắn, đúng trọng tâm, khi chất vấn, đại biểu có nhiều thông tin, bằng chứng cụ thể để tranh luận, đối thoại đề nghị người trả lời chất vấn trả lời ngắn gọn, rõ, đi thẳng vào vấn đề và đưa ra giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện.

Tại kỳ họp cuối năm thứ 3 của nhiệm kỳ, HĐND quận Hồng Bàng đã giám sát trực tiếp thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. Kết quả 88,8% người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao, không có người được đánh giá tín nhiệm và tín nhiệm thấp quá 50%. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của đại biểu HĐND đối với mình để khắc phục tồn tại, hạn chế, có phương hướng tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới; đồng thời nâng hiệu quả hoạt động giám sát trực tiếp của đại biểu HĐND, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

 Qua thực tiễn hoạt động giám sát những năm gần đây tại quận Hồng Bàng cho thấy trách nhiệm của người đại biểu dân cử được Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND quận đặc biệt quan tâm. Hoạt động giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, các hình thức, phương pháp và nội dung giám sát phong phú hơn; thời gian, cách thức tổ chức luôn được nghiên cứu đổi mới cho phù hợp, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Thông qua các hoạt động giám sát của HĐND, nhiều vấn đề kiến nghị của cử tri đã được cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, hợp lòng dân.

Giám sát trực tiếp công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại phường Hùng Vương

Những đổi mới nêu trên góp phần đem lại hiệu quả trong giám sát của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng, giúp cho các cấp, các ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế, có giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển, tổng thu ngân sách trên địa bàn các năm 2015, 2016, 2017 đạt 4800 tỷ đồng, trong đó, tổng thu cân đối ngân sách đạt 4178 tỷ đồng, tốc độ tăng thu trung bình hằng năm đạt 35,1%, năm 2018 thu ngân sách đạt 1.160,347 tỷ đồng, bằng 133% KH thành phố giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng thương mại, dịch vụ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 17,65%/năm.      Đô thị quận có bước phát triển đột phá, nhiều công trình, dự án được đầu tư xây dựng làm thay đổi diện mạo đô thị quận như dự án Công viên cây xanh Tam Bạc, cầu vượt sông Tam Bạc, Trung tâm Chính trị- hành chính quận, khu đô thị Vinhomes Imperia, khu tái định cư phường Sở Dầu; các dự án đang triển khai như cầu Hoàng Văn Thụ, chỉnh trang sông Tam Bạc, dự án Nút giao Nam Cầu Bính, dự án đường nối Quốc lộ 5 mới và Quốc lộ 5 cũ, khu nhà ở Him Lam tại phường Hùng Vương…Các đề án và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của quận đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả; môi trường đầu tư được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố và kiện toàn, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; đi đầu thành phố trong công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công tác an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia; công tác giáo dục và đào tạo luôn giữ vị trí tốp đầu thành phố.

Trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát, HĐND quận Hồng Bàng tập trung giám sát thường xuyên, đồng thời tăng cường giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND, nghiên cứu đổi mới về phương thức, hình thức giám sát, tăng cường trách nhiệm, vai trò giám sát của từng đại biểu, Tổ đại biểu HĐND thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau giám sát, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, các chuyên đề giám sát được lựa chọn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân./.

                                                                                                                                       Tác giả: Phạm Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐND quận Hồng Bàng

Gửi ý kiến:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Các tin đã đăng

Lượt truy cập: 1111266644
Trực tuyến: ...