“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh
Tin tức - sự kiện

Thường trực HĐND quận giám sát việc xây dựng Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các phường năm 2018

Cập nhật: 22/10/2018 02:19

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND quận, từ ngày 02/10/2018 đến ngày 05/10/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận do đồng chí Phạm Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐND quận làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát tiến hành giám sát trực tiếp việc xây dựng Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại phòng Quản lý Đô thị, phòng Tài chính Kế hoạch và UBND các phường Quán Toan, Sở Dầu, Thượng Lý, Hạ Lý.

Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giá cao công tác tham mưu, công tác triển khai việc xây dựng Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 tại các phường Quán Toan, Sở Dầu, Thượng Lý, Hạ Lý. Các đơn vị đã bám sát các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Nghị định của chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, các văn bản hướng dẫn của thành phố, Nghị quyết của Quận ủy, Nghị quyết của HĐND về công tác quản lý và phát triển đô thị quận Hồng Bàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chủ động tham mưu cho UBND quận xây dựng Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các phường đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Phối hợp thẩm định, trình UBND quận phê duyệt dự toán khảo sát địa hình phục vụ lập quy hoạch, dự toán chi phí lập quy hoạch theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017 của Bộ Xây dựng đảm bảo quy định.

Kết luận tại buổi giám sát đồng chí Phạm Việt Hùng - Phó chủ tịch HĐND quận, trưởng Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các phường Hạ Lý, Quán Toan đảm bảo hoàn thành trong năm 2018. Hoàn thiện hồ sơ, bố trí vốn để thanh toán đối với các hợp đồng tư vấn đảm bảo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt để nhân dân biết, tham gia và thực hiện quy hoạch.

Văn phòng HĐND và UBND quận

Gửi ý kiến:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
Lượt truy cập: 1111323640
Trực tuyến: ...