“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh
Tin tức - sự kiện

Thường trực HĐND quận giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận

Cập nhật: 29/05/2019 04:04

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND quận, từ ngày 24/5/2019 đến ngày 25/5/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND quận do đồng chí Phạm Việt Hùng - Phó Chủ tịch HĐND quận làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện các dự an đầu tư xây dựng trên địa bàn quận tại phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận.

 

Qua giám sát, Đoàn giám sát đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận. Các đơn vị chịu sự giám sát cơ bản chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư các dự án, công trình; trình tự đấu thầu, chỉ định thầu, bố trí tái định cư, giải phóng mặt bằng, trình tự thủ tục hoàn công, thanh, quyết toán, đối với các dự án, công trình; bám sát các quy định của Luật đầu tư công năm 2014, Luật đấu thầu năm 2013, Luật xây dựng năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của thành phố, Nghị quyết của Quận ủy, Nghị quyết của HĐND về đầu tư công trung hạn 5 năm (giai đoạn 2016-2021). Chủ động tham mưu cho UBND quận trong công tác xây dựng danh mục, bố trí vốn đầu tư công và triển khai thực hiện các dự án.

 

Kết luận tại buổi giám sát đồng chí Phạm Việt Hùng - Phó chủ tịch HĐND quận, trưởng Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng thực hiện các dự án, công trình theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 quyết định phê duyệt, phân bổ nguồn vốn đầu tư công quận Hồng Bàng năm 2019 (lần thứ nhất) và Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn quận Hồng Bàng 5 năm (giai đoạn 2016-2020) của Hội đồng nhân dân quận Hồng Bàng. Hoàn thiện hồ sơ, bố trí nguồn vốn, thực hiện các thủ tục hoàn công, thanh quyết toán các công trình đảm bảo đúng quy định không để xảy ra tình trạng nợ xây dựng cơ bản. Hạn chế việc chia nhỏ các gói thầu để chỉ định thầu, thực hiện đấu thầu đối với các hạng mục công trình trong cùng một đơn vị được đầu tư. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu đất phục vụ đấu giá.

Văn phòng quận

Gửi ý kiến:

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
Lượt truy cập: 1111323611
Trực tuyến: ...