“Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” - Hồ Chí Minh
Thường trực HĐND
Lượt truy cập: 1111371729
Trực tuyến: ...